Nasi doświadczeni projektanci umawiają
się na pomiar na dogodny dla Państwa termin.

Podczas pomiaru omawiane jest plan rozmieszczenia mebli oraz urządzeń elektrycznych.


Na podstawie pomiaru oraz planu zagospo- darowania pomieszczenia projektanci tworzą w programie komputerowym trójwymiarową wizualizacje, która składa się z perspekty- wy, rzutu z góry, widoku poszczególnych ścian. na tym etapie dopierane są kolory, fronty, sprzęt AGD oświetlenie oraz wyposażenie.


W ustalonym wcześniej terminie całość
jest dostarczana do Państwa mieszkania.

Na prośbę zamawiającego pracownicy
mogą zdemontować i wywieźć starą kuchnię.


Ekipa wyspecjalizowanych pracowników montuje dowiezione meble oraz sprzęt AGD. W celu idealnego dopasowania mebli do kubatury pomieszczenia monterzy na miejscu dokonują drobnych poprawek. Podczas montażu używamy najwyższej jakości sprzętu Do użytku oddajemy gotową wyposażoną kuchnię.