Vare erfarne designere skal
mote til oppmaling til avtalt tid som passer deg.

Ved oppmaling skal vi diskutere plassering av mobler og elektrisk utstyr.


Med utgangspunktet i oppmaling og planlegging av rommets innredning skal designere lage en tredimensjonal visualisering som bestar av en perspektivtegning, en projeksjon ovenfra og tegninger av hvert enkelt vegg. I denne fasen skal du ogsa velge farger, fronter, hvitevarer, belysning og utstyr.


Til et avtalt tidspunkt skal
alt fraktes til leiligheten din.

Dersom du onsker det, kan vare
ansatte demontere og fjerne gamle kjokkenmobler.


Et team av kvalifiserte ansatte skal montere mobler og hvitevarer. For en ideell tilpasning av mobler til rommets volum kan montorer gjore sma endringer pa stedet om nodvendig.. For montering bruker vi utstyr av hoyeste kvalitet. Du far et ferdig utstyrt kjokken, klar til bruk.